Новини

Съобщение 29.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед на МЗ за периода от 29.10. до 12.11.2021г. вкл.

При присъствено обучение задължително се спазват противоепидемичните мерки съгласно заповеди на МЗ и МОН.

Учебният процес ще се осъществява от 0800 часа, съгласно седмичното разписание за I-ви учебен срок на учебната 2021/2022г. Учениците ще получат указания от класния ръководител за организацията на учебния ден.

Пазете се и бъдете здрави!

От ръководството> изтегли файла