Новини

Съобщение за влизане в ОРЕС - 02.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед на МЗ, МОН и директора на ПГЯЕ „М. С. Кюри”, във връзка с усложнената епидемична обстановка се преустановяват присъствените учебни занятия от 02.11.2021г.

Преминаваме в обучение в електронна среда в платформата на Microsoft Teams. Учебните занятия ще започват в 08.00 часа, съгласно седмичното разписание за I-ви срок. Учениците ще получават указания от класния ръководител.

Пазете се и бъдете здрави!

От Ръководството