Новини

Информация за седмокласници и техните родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ Важни дати I. Провеждане и оценяване на изпитите от НВО в VII-ми клас през учебната 2021/2022г. /извадка от график/ 1. БЕЛ – 14 юни 2022г., начало 10.00 часа; 2. Математика – 16 юни 2022г. 3. Обявяване на резултатите от НВО – до 28 юни 2022г. 4. Издаване на свидетелства за завършено основно образование – до 4 юли 2022г. II. График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2022/2023 година /извадка от график/ 1. Подаване на документи за участие в приема на I-ви етап – от 5 до 7 юли 2022г.; 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на I-ви етап на класиране – до 12 юли 2022г.; 3. Записване на приетите ученици на I-ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във II-ри етап на класиране – 13-15 юли 2022г.; 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II-ри етап на класиране – до 20 юли 2022г.; 5. Записване на приетите ученици на II-ри етап на класиране – 21- 22 юли 2022г.; 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на класиране – 25 юли 2022г.; 7. Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране- – от 26 до 27 юли 2022г.; 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на III-ти етап на класиране – 29 юли 2022г; 9. Записване на приетите ученици на III-ти етап на класиране – 1-2 август 2022г.; 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на класиране – до 3 август 2022г.; 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - до 10 септември 2022г. Извадка от Заповед на МОН