Новини

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЕНО ОТ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

 

1. Тема на обучението: „Нови методи за преподаване.”;

2. Място на провеждане: ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене;

3. Период на провеждане: 25 и 26.06.2022г.;

4. Начален и краен час: от 08.00 до 16.00 на 25 и 26 юни;

5. Наименование на обучителната организация: „Център за следдипломна квалификация” към ТУ-Габрово;

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие – 10 учители.