Новини

УЧЕНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ПОСЕТИХА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Посещение в АЕЦ „Козлодуй” на ученици и учители от Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Кюри“ – град Белене

Група от 15 ученици и 2 учители от Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Кюри“, гр. Белене, пристигнаха на посещение в АЕЦ „Козлодуй” на 19 април. В Информационния център младежите бяха запознати с кариерните възможности, които се предлагат на завършилите средно образование в приложими в централата специалности, каквито се изучават в професионалната гимназия. Учениците видяха макети на ядрени реактори, зададоха много въпроси и получиха подробни отговори за основните принципи на електропроизводство в атомната централа. Програмата продължи с посещение в учебни работилници и в Пълномащабния симулатор за подготовка на ядрени оператори в Учебно-тренировъчния център. В края на своето посещение учениците имаха образователна беседа на Бреговата помпена станция –съоръжението, което осигурява непрекъснат поток от технологична вода за охлаждане на оборудването. Визитата е пореден пример за дългогодишното успешно сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй” и ПГЯЕ „Мария Кюри“, където вече десетки отлични ученици получават стипендии по стипендиантката програма на атомната централа.

> изтегли файла

> изтегли файла