Новини

Ученически практики - 2

Стартира проект „Ученически практики”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ. Основните цели, към които се стреми проектът са: - Да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците; - Да улесни прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар; - Да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса; - Да увеличи стимулите на учениците за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда; 10 ученици от ПГЯЕ „Мария Склодовка - Кюри” ще имат възможността да приложат научените знания в реална работна среда, под ръководството на наставник от фирмата-партньор. След приключване и отчитане на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер на 372 лв. Учениците бяха подбрани и разпределени по критерии и специалности в следните фирми-партньори: - „ЕРМ Запад” – 10 ученици от специалност „Автоматизация на непрекъснати производства” и „Автоматизирани системи” ще практикуват в двете Дирекции на дружеството, под ръководството на 4 наставници. Благодарим на ръководствата на фирмите-партньори, за предоставената възможност учениците на ПГЯЕ да проведат своето практическо обучение и да пожелаем успешно приключване на практиките!> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла