Новини

Продължават дейностите по проект " Ученически практики - 2."

Продължават дейностите по проект " Ученически практики - 2." Учениците са разпределени в 2 групи с наблюдаващи учители - инж. Борислав Борисов – ст. учител, практическо обучение и инж. Мариана Добранова – ст. учител, теоретично обучение. Наставници на учениците от страна на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД ЕАД са: инж. Радослав Линов – заместник –ръководител оперативен център и г-н Петър Ангелов – ст. техник ел. машини и апарати. Основна цел на проекта е учениците да приложат на практика, в реална работна среда, придобитите знания и умения в часовете. Също така се повишава ефективността от партньорствата между училищата и работодателите. М. С. Кюри> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла