Новини

Утвърден ДПП за учебната 2023/2024 година.

За учебната 2023/2024 година в ПГЯЕ "М. С. Кюри" - гр. Белене утвърдения държавен план-прием в VIII клас е:

Професия: Монтьор по автоматизация

Специалност: Автоматизирани системи

За кандидатстване БАЛ: 3Т БЕЛ +БЕЛ+ТМАТ+БЕЛ+ФА

(Утроения резултат от теста по БЕЛ + резултата от теста по математика + резултата по БЕЛ и Физика -

от свидетелството за основно образование)

Специалността "Автоматизирани системи" е с недостиг на специалисти на пазара на труда. Учениците могат да кандидатстват по Стипендианстска програма на "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД.> изтегли файла