Информация за ученици

ДЗИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

БЕЛ - 21.05.2014г

ВТОРИ ДЗИ - 23.05.2014г

ДЗИ по желание на ученика -27.05. до 05.06.2014г

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 10.03.-21.03.2014г

ДИ за СПК

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Сесия юни-юли:

за втора степен - 05.05.2014г

за трета степен - 09.06.2014г

 

Подаване на заявления - до 09.05.2014г

Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2013/2014 година:

01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. вкл. есенна  
21.12.2013 г. – 05.01.2014 г. вкл. коледна  
01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. зимна  
29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас  

Неучебни дни:

21.05.2014 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2014 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

05.02.2014 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

15.05.2014 г. – XII клас (13 учебни седмици)
22.05.2014 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
30.05.2014 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
13.06.2014 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2014 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2014 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 

Всички права запазени © 2013 ПГЯЕ "Мария Склодовска-Кюр

СТИПЕНДИИ

1. Сипендия за ОТЛИЧЕН УСПЕХ -  35 лв.

                Имат право да получават ученици с успех  от отличен 5,50 до  6,00

2. Стипендия по ДОХОД - 25 лв.

                Имат право да получават ученици с успех от много добър 4,50 до много добър 5,49 и доход на родителите, съгласно Наредба.