Общежитие

Информация

Общежитието на ПГЯЕ „Мария Склодовска – Кюри” се намира в централната част на града. Учениците са настанени в двустайни апартаменти, отоплявани с локално парно. Разпределени са в групи, съгласно изискванията на МОМН. Всяка една от тях се ръководи от възпитател. Учениците се подготвят в добре обзаведени читални, а през свободното си време  могат да гледат сателитни и кабелни телевизионни програми. За тях се грижат  възпитатели с нужната  педагогическа и научна  квалификация   по различни учебни предмети. Възпитателите ангажират учениците в различни културни, спортни и общоградски изяви, контролират поведението им и поддържат контакти  с родителите, учители и класни ръководители.