НОВИНИ

Седмично разписание 2021-2022

> изтегли файлаСедмично разписание 2021-2022

Мерки и правила за работа в ПГЯЕ 2021-2022

> изтегли файлаМерки и правила за работа в ПГЯЕ 2021-2022

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд

> изтегли файлаПравилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд

Стратегия за развитие на училището

> изтегли файлаСтратегия за развитие на училището

Годишен план за дейността на училището

> изтегли файлаГодишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището 2021-2022

> изтегли файлаПравилник за дейността на училището

УУП-2021-2022г.

> изтегли файлаУУП-2021-2022г.

Информация за осмокласници и техните родители във връзка с АСП

ИНФОРМАЦИЯ за родителите на деца записани в осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година  

Записване на приетите ученици

Записване на приетите ученици> изтегли файла

Изпълнение на ДБ за второто тримесечие на 2021г.

> изтегли файлаИзпълнение на ДБ за второто тримесечие на 2021г.

» архив