НОВИНИ

Брошура 2021г.

Брошура 2021г.> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла

СЪОБЩЕНИЕ

Обучението на всички ученици от 8 до 12 клас от 12.04.2021г. /понеделник/ ще се осъществява ПРИСЪСТВЕНО. Учебните занятия започват в 08.00 часа съгласно седмичното разписание за втори срок. При при

Изпълнение на ДБ за първо тримесечие на 2021г.

Изпълнение на ДБ за първо тримесечие на 2021г.> изтегли файла

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед на МЗ и МОН обучението продължава електронно на 1 и 2 април за всички ученици от 8 до 12 клас. Пролетна ваканция за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас е от 3 април до 11 април. За уче

План БДП

План-програма БДП-2021г.> изтегли файла

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение> изтегли файла> изтегли файла

Стипендии от АЕЦ

Стипендии от АЕЦ> изтегли файла

Утвърден бюджет за 2021г.

Утвърден бюджет 2021г.> изтегли файла

ДОИ

ДОИ> изтегли файла

СПОРАЗУМЕНИЕ

СПРАЗУМЕНИЕ> изтегли файла

» архив