Новини

Доброто е по-заразително от вируса

Доброто е по-заразително от вируса

България е изправена пред множество предизвикателства заради COVID-19, но извънредното положение отприщва безброй добри дела и щедри жестове.

Фонд  „Обединение срещу COVID-19” е иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България”, Посолството на САЩ в България и Американска търговска камара в България.

Фонда е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с която цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

Процедурите се организираха в два кръга:

  1. Първи кръг от 09.04.2020г. до 16.04.2020г. Обявяване на одобрените проекти на 24.04.2020г. Бяха одобрени за финансиране: 20 болници, 5 други лечебни заведения, 12 общини, 24 организации с нестопанска цел, 7 читалища, 1 училище, 5 микро и малки фирми;
  2. Втори кръг от 20.04.2020г. до 27.04.2020г. Обявяване на одобрените проекти на 05.05.2020г. Бяха одобрени за финансиране: 7 болници, 2 лечебни заведения, 3 общини, 13 организации с нестопанска цел, 2 читалища, 1 училище, 3 микро и малки фирми

 

За финансиране могат да кандидатстват: български юридически лица – неправителствени организации, социални предприятия, микро и малки бизнеси, читалища, лечебни заведения и общини. Финансиране може да се получи за: предоставяне на услуги и подкрепа на най-уязвимите хора – самотни възрастни или домове за възрастни, деца и младежи в риск, самотни родители, жертви на домашно насилие, бездомни, хора с хронични заболявания или със специални нужди, лекари и медици и други.

Финансовата подкрепа за проект е от 5000 до 10 000 лева, в зависимост от обхвата на проекта и нуждите, които организацията адресира!!!!

Наличните средства във фонда достигнаха 960 000 лева благодарение на даренията на щедри компании, фондации и индивидуални дарители.

Всеки може да се включи, като доброволец или дарител. Направи добро, направи повече добро.