Новини

Изпращане на абитуриентите

На 14.05.2013 година ПГЯЕ "М.С.Кюри" изпрати своя 24 /двадесет и четвърти/ випуск. Както обичайно, на тържеството присъстваха и официални гости - представители на Общинското ръководство в Белене, които приветстваха випускниците с пожелание за здраве, успешно дипломиране и успешна реализация в живота. Настроенията и емоциите сред завършващите бяха смесени - радост, притеснение и тъга. Едни от тях бяха несигурни в чувствата си - щастливи и в същото време замислени, защото осъзнаваха, че "от утре" за тях започва истинският живот.