НАЧАЛО

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и директорът на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Кюри“ в Белене инж. Мая Гъркова подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство. Двете учебни институции ще си партнират в обучението и практическата подготовка на курсанти, студенти, докторанти, специализанти и ученици, както и при акредитация и поддържане на системата за управление на качеството на обучение. „За мен е изключително удоволствие, че в този ден имам възможността да Ви поднеса поздрави от името на академичната общност на Националния военен университет „Васил Левски”, както и от свое име по повод 35-та годишнина от създаването на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“! Успехът на всяко училище е в качеството на обучението, силата на творческия дух и не на последно място в изграждането и формирането на личности с качества“, каза в приветствието си бриг. ген. Иван Маламов. „Сътрудничеството ни с Националния военен университет е логичната крачка, към качественото образование. Връзката училище – университет е о... целия текст »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Проект "Ученически практики - 2"

Стартират дейности по проект BG05M20P001-2.015-0001,,Ученически практики-2‘‘,финансиран от Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ Проектът дава допъ

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ

Нови стипендианти на Атомната електроцентрала Препратка към Сайта на "АЕЦ Козплодуй" https://kznpp.org/bg/novini/506-NOVI-STIPENDIANTI-NA-ATOMNATA-TsENTRALA?fbclid=IwAR3OR0CA-6WeW

Съобщение за ОРЕС - 26.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 29.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microsof

АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Цялото списание може да разгледате на адрес: https://www.kznpp.org/upload/29563/PA_05_2021.pdf?inline=1&fbclid=IwAR3k7CmCcP3zAAjqOuB8ilvBONhjbizVuf-X4KCxhYZFEKmE-CMTIy2xxHk

УЧЕНИЦИ ОТ ПГЯЕ - БЕЛЕНЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕНИЦИ ОТ ПГЯЕ – БЕЛЕНЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Александра Димитрова и Радослав Коев представиха доклад на научната конференция „Радиационната безопасност в съв

Съобщение за ОРЕС - 22.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 22.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microsoft

Съобщение за ОРЕС - 15.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 15.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microso

Съобщение за ОРЕС от 08.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ За учениците от 8 до 12 клас на ПГЯЕ „М. С. Кюри” – гр. Белене учебните занятия от 08.11.2021г. /понеделник/ продължават в електронна среда, в платформата на Microso

Съобщение за влизане в ОРЕС - 02.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно Заповед на МЗ, МОН и директора на ПГЯЕ „М. С. Кюри”, във връзка с усложнената епидемична обстановка се преустановяват присъствените учебни занятия от 02.11.2021г.

Съобщение 29.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка със Заповед на МЗ за периода от 29.10. до 12.11.2021г. вкл. При присъствено обучение задължително се спазват противоепидемичните мерки съгласно заповеди на МЗ и МОН.