НАЧАЛО

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и директорът на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Кюри“ в Белене инж. Мая Гъркова подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство. Двете учебни институции ще си партнират в обучението и практическата подготовка на курсанти, студенти, докторанти, специализанти и ученици, както и при акредитация и поддържане на системата за управление на качеството на обучение. „За мен е изключително удоволствие, че в този ден имам възможността да Ви поднеса поздрави от името на академичната общност на Националния военен университет „Васил Левски”, както и от свое име по повод 35-та годишнина от създаването на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“! Успехът на всяко училище е в качеството на обучението, силата на творческия дух и не на последно място в изграждането и формирането на личности с качества“, каза в приветствието си бриг. ген. Иван Маламов. „Сътрудничеството ни с Националния военен университет е логичната крачка, към качественото образование. Връзката училище – университет е о... целия текст »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европ

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев

Изпълнение на ДБ за първото тримесечие на 2022 година

Изпълнение на ДБ за първото тримесечие на 2022 година.> изтегли файла

Утвърден бюджет за 2022 година

Утвърден бюджет за 2022 година.> изтегли файла

Световен ден на психолозите

Световен ден на психолозите

График за консултирането по учебни предмети за втори срок

График за консултирането по учебни предмети за втори срок> изтегли файла

Дневно разписание на училището за втори срок на 2021/2022 година

Дневно разписание за втори срок на 2021/2022 година> изтегли файла

Стипендии за втори срок

13 ученици от специалност „Автоматизирани системи” при ПГЯЕ-Белене покриха критериите на стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” Реалната подкрепа, която АЕЦ &bdquo

Прием 2022.

Прием 2022.

Годишен отчет на ДБ за 2021г.

Годишен отчет на ДБ за 2021 година> изтегли файла

Изпълнение на ДБ за четвъртото тримесечие на 2021 година

Изпълнение на ДБ за четвъртото тримесечие на 2021 година> изтегли файла>