НАЧАЛО

ПГ-Белене е включена в националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032г.> изтегли файла ... целия текст »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Изпълнение на ДБ за второто тримесечие на 2022 година

ДБ за второ тримесечие на 2022 година.> изтегли файла

2 ЮНИ

"ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА..." Ученици от VIII и Х клас се включиха в тържественото поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните беленчани по

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици> изтегли файла

Записване на приетите ученици за учебната 2022/2023 година.

ГРАФИК Прием 2022/2023г.> изтегли файла

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЕНО ОТ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ   1. Тема на обучението: „Нови методи за преподаване.”; 2. Място на провеждане: ПГЯЕ „М

Информация за седмокласници и техните родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ Важни дати I. Провеждане и оценяване на изпитите от НВО в VII-ми клас през учебната 2021/2022г. /извадка от график/ 1. БЕЛ – 14 юни 2022г.,

Презентация - ПРИЕМ - 2022

Презентация преим 2022'> изтегли файла

Брошура - ПРИЕМ - 2022'

Брошура 2022> изтегли файла> изтегли файла> изтегли файла

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европ

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев

Изпълнение на ДБ за първото тримесечие на 2022 година

Изпълнение на ДБ за първото тримесечие на 2022 година.> изтегли файла