НАЧАЛО

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Продължават дейностите по проект " Ученически практики - 2."

Продължават дейностите по проект " Ученически практики - 2." Учениците са разпределени в 2 групи с наблюдаващи учители - инж. Борислав Борисов – ст. учител, практическо обучение и и

Ученически практики - 2

Стартира проект „Ученически практики”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ. Основните цели, към ко

Проект "Ученически практики - 2"

Стартират дейности по проект BG05M20P001-2.015-0001,,Ученически практики-2‘‘, финансиран от Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ Проектът дава д

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европ

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев

Заповед за консултации през втори срок на учебната 2022/2023 година

Заповед за консултации през втори срок на учебната 2022/2023 година.> изтегли файла

Сертификати от Международната конференция "Радиационната защита в съвременния свят"

Учениците от ПГЯЕ „М. С. Кюри”, участвали в Международната научна конференция „Радиационната защита в съвременния свят”, получиха своите сертификати от Националния военен ун

Дневно разписание на седмичното разписание за втори срок на учебната 2022/2023 година

Дневно разписание на седмичното разписание на втори срок на учебната 2022/2023 година.> изтегли файла

Годишен отчет на ДБ за 2022 година

Годишен отчет на ДБ за 2022 година> изтегли файла

Ученици от ПГЯЕ изнесоха тематичен час на класа

Тематичен час на класа проведоха учениците от Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска - Кюри” в Белене. По повод 170 години от рождението на Анри Бекерел и час,

300 години от рождението на Паисий Хилендарски

Един родолюбив българин по нетрадиционен начин запознава с проекта "Незабравимата България" беленските ученици. Идеята е повече от благородна – да се запознаят децата с българската