НОВИНИ

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици през учебната 2022/2023 година.> изтегли файла

График консултации, 1-ви срок 2022/2023г.

> изтегли файла       График консултации, 1-ви срок 2022/2023г.

График консултации, 1-ви срок 2022-2023г.

График консултации, 1-ви срок 2022/2023г.

Дневно разписание на училището за първи срок на учебната 2022-2023г.

> изтегли файла    Дневно разписание на училището за първи срок на учебната 2022-2023г.

Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023г.

Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023г.

Стратегия за развитие на училището 2022-2025г. и План за изпълнение на стратегията

> изтегли файла   Стратегия за развитие на училището 2022 - 2025 и План за изпълнение на стратегията

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи

> изтегли файла    Програма за предоставяне на равни възможности за учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023г.

> изтегли файла    Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023г.

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022-2023 година

> изтегли файлаМерки за повишаване качеството на образованието 2022 - 2023 година

Годишен план за дейността на училището 2022-2023 година

> изтегли файлаГодишен план за дейността на училището 2022 - 2023 година

» архив