НОВИНИ

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европ

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев

Изпълнение на ДБ за първото тримесечие на 2022 година

Изпълнение на ДБ за първото тримесечие на 2022 година.> изтегли файла

Утвърден бюджет за 2022 година

Утвърден бюджет за 2022 година.> изтегли файла

Световен ден на психолозите

Световен ден на психолозите

График за консултирането по учебни предмети за втори срок

График за консултирането по учебни предмети за втори срок> изтегли файла

Дневно разписание на училището за втори срок на 2021/2022 година

Дневно разписание за втори срок на 2021/2022 година> изтегли файла

Стипендии за втори срок

13 ученици от специалност „Автоматизирани системи” при ПГЯЕ-Белене покриха критериите на стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” Реалната подкрепа, която АЕЦ &bdquo

Прием 2022.

Прием 2022.

Годишен отчет на ДБ за 2021г.

Годишен отчет на ДБ за 2021 година> изтегли файла

Изпълнение на ДБ за четвъртото тримесечие на 2021 година

Изпълнение на ДБ за четвъртото тримесечие на 2021 година> изтегли файла>

» архив