НОВИНИ

График консултации 1-ви срок 2023/2024г.

График консултации 1-ви срок 2023/2024г.> изтегли файла

Стратегия на училището и план

Стратегия на училището и план> изтегли файла

График за консултиране по учебни предмети

График за консултиране по учебни предмети

Стратегия на училището

Стратегия на училището

Бюджет 2023 година

Бюджет 2023 година>         изтегли файла

Етичен кодекс на училищната общност

> изтегли файла   Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището>    изтегли файла

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището>     изтегли файла

Дневно разписание за първи срок на учебната 2023/2024 година

Дневно разписание за първи срок на учебната 2023/2024 година> изтегли файла

Информация за формите на обучение

Информация за формите на обучение> изтегли файла

» архив