за нас

Кратка история на училището

На  14.08.1986г.  е открит Техникум по ядрена енергетика в гр. Белене с две специалности: “Ядрена топлоенергетика” и “Електронна техника – Ядрена електроника”.
През първата учебна  година се обучават 70 ученици в 2 паралелки. Използва се учебната сграда на   ЕСПУ “Д. Дебелянов”  и  общежитието на ИП  “Атомна   енергетика”. Първият  директор на  техникума е инж. Вера Попова.
На 14 март 1987г. е решено Техникумът да носи името  на изтъкнатия учен, носител на две Нобелови награди за постижения в областта на физиката и химията   МАРИЯ СКЛОДОВСКА - КЮРИ.
През 1987г. учениците са настанени в собствено  общежитие на училището, с модерно обзавеждане.
От 1989г. ТЯЕ има собствена сграда. Оборудвани са   лаборатории и работилници по практика за всички  специалности, две чертожни зали,  два компютърни  кабинета, учебна работилница и библиотека.

На 07.04.2003г. училището е преименувано на Професионална гимназия по ядрена енергетика. Над 60% от випусниците продължават образованието си във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

 

ПГЯЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Училището е създадено на 14.08.1986 година – Зодия “ЛЪВ”. Вече 26 години ПГЯЕ “Мария Склодовска – Кюри” не престава да се модернизира и усъвършенства и днес тя е Базова гимназия на Техническия университет – Габрово.
За настоящата учебна 2012 / 2013г. в училището се обучават 230 ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

 

 

Училището работи по следните проекти:

- проект “Успех” за извънкласни и извън училищни дейности – ОП РЧР
- проект “Квалификация на педагогическите специалисти” – ОП РЧР
- проект “Оптимизация на училищната мрежа” – ОП РЧР
- проект “Ученически практики” – ОП РЧР
- проект „За развитие на ФКС” – по 129 постановление на МС

 

 

Завършилите при нас получават:

1. Диплома за средно образование, с която могат да кандидатстват във всички ВУЗ у нас и в чужбина.
2. Свидетелство за професионална квалификация, с която могат да работят във определена професионална сфера.

 

 

инж. Мая Гъркова
Директор на ПГЯЕ "Мария Скл.-Кюри"

 

Стратегия, План за стратегия и План за дейността на училището

> Стратегия-ПГЯЕ - изтегли файла

> План-ПГЯЕ - изтегли файла

> ПДУ-ПГЯЕ - изтегли файла