Специалности » Дневна форма на обучение

Годишна програма за обща подкрепа за личностно развитие

Годишна програма за обща подкрепа за личностно развитие> изтегли файла

Графи за консултации II-ри срок 2017-2018 година

Графи за консултации II-ри срок 2017-2018 година> изтегли файла

СПЕЦИАЛНОСТ:ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК

СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

 гарантира:

 • добра езикова подготовка
 •  придобиване на знания и умения при работа с текстообработващи програми
 • придобиване на умения за работа в среда на съвременните информационни технологии

подготвя:

 • да се реализирате на експертно ниво в условията на пазарна конкуренция
 • самостоятелно да се справяте в работата си с програмните продукти

осигурява:

 • трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-информатик"

 

СПЕЦИАЛНОСТ:ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ПРОФЕСИЯ:ИКОНОМИСТ

СПЕЦИЛАНОСТ: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

гарантира:

 • успешно ръководство на собствена фирма, отдели и направления в малки и средни предприятия и работа като специалисти в големи компании
 • добиване на знания и опит
 • извършване на бизнес-анализи
 • познания на микро- и макроикономическите процеси
 • познания на дейността в различни функционални области:маркетинг, финанси, човешки ресурси и др.

подготвя:

 • да се реализирате като икономист-мениджър в малък и среден бизнес
 •  свободно да работите с нови технологии и нормативни документи

осигурява:

 • трета степен на професионална квалификация по професията "ИКОНОМИСТ"